Vägen till ett friskt hus går genom skogen.

Vill ni bo i ett FRISKT hus

När ni valt en husmodell och stil som passar just er, är det dags att besluta vem som ska uppföra huset.

Som entreprenör känns det bra att få vara med och bygga ert blivande hem, ett FRISKT HUS i trä, vilket också innebär ett stort ansvar.

När ni väljer entreprenadform tar ni själva ställning till hur stort eget ansvar ni vill ta och vilken kostnadsnivå som passar er.

Valet av entreprenadform bestämmer hur ansvaret fördelas mellan parterna som är inblandade i byggnationen.

Som kund hos Blockhus väljer ni själva hur stort eget ansvar ni vill ta, och om Blockhus enbart ska leverera material eller en helhet.

Oavsett vilken väg ni väljer guidar Blockhus er genom hela processen. Vi stöder och bidrar vid kontakter med myndigheter och entreprenörer.

Vi på Blockhus säljer, bygger och förmedlar FRISKA TRÄHUS via våra samarbetspartners.. De senaste fem åren har Blockhus sålt ca 70 TERIHUS egnahemshus, parhus samt radhus.

En del av dessa har vi monterat och gjort skivklara eller helt inflyttningsklara. Vi samarbetar gärna, förutom med privata, också med andra byggföretag i nejden.

HOISKO: Massiva CLT trähus

HOISKO CLT-FINLAND som tillverkar massiva CLT träväggar är sedan flera år tillbaka en av några tillverkare i Finland. CLT betyder ”cross laminated timber” eller korslimmat trä.

I Sverige och Norge, samt Canada har byggandet med CLT element tagit ordentlig fart.

Ab Blockhus Tb har beviljats certifikatet OFFICIELL HOISKO SAMARBETSPARTNERS.

Exempel på byggnader som byggs med CLT träelement är bl.a höghus, skolor, daghem, radhus, där kravet på frisk inomhusluft är hög. Visst vill du också att ditt hus andas frisk luft.

TERI HUS

TERIHUS som tillverkar kvalitetshus är en av vår största samarbetspartners. Dessa hus byggs som storelement, färdigt panelade, isolerade och skivade, fönster och dörrar monterade.

Det fina och trygga med ett elementhus är att ytterväggarna byggs i en torr och varm fabrik, vilket gör att fuktproblem inte uppstår i konstruktionen, samtidigt som byggprocessen förkortas på byggplatsen.

TERIHUS har verksamhet i Terjärv, vilket också gynnar läget med arbetskraft i närregionen .